3. Textový procesor (opakování)

 1. Tvorba příručky na téma Dezinformace a kritické myšlení dle předchozí výuky s využitím
  1. stylů
  2. obsahu
  3. oddílů a stránkování
  4. citace, seznam zdrojů, poznámky pod čarou
  5. vkládání obrázků a seznam obrázků
  6. tabulek
  7. odkazů
  8. a vložením příslušné licence CC nebo (C)